Enthousiaste leden gezocht voor Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht
De gemeente Sliedrecht zoekt in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) drie nieuwe leden. De ASD geeft advies aan het college van burgemeesters en wethouders. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het sociale domein: van wonen, welzijn en zorg (Wmo) tot werk, inkomen (Participatiewet) en jeugdhulp. De ASD heeft nu vooral behoefte aan leden met kennis en/of ervaring op het gebied van de Participatiewet, de jeugdhulp of armoede.
Gevraagd en ongevraagd
De ASD adviseert zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken zij door de ogen van de Sliedrechtse inwoners. Daarbij baseren zij zich op informatie van de inwoners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. Daarnaast volgt de adviesraad hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk en zijn alert op knelpunten. Onafhankelijk De ASD is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers, die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het sociale domein spelen.
Belangstelling?
Zet u graag uw kennis en ervaring in om bij adviezen de inwoners van Sliedrecht zo goed mogelijk te vertegenwoordigen? Mail dan een korte motivatie en uw cv naar Mariëtte Teunissen, ondersteuner van de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht, marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl
Wilt u meer informatie?
Ook dan kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen of kijk hier voor de profielschets voor leden.
Gesprek
Er vindt een gesprek plaats met mogelijke kandidaten. De voorzitter, een van de leden van de Adviesraad en een ambtenaar van de gemeente Sliedrecht nemen deel aan dit gesprek.