De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Sliedrecht geeft het college van burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvoornemens, over de uitvoering en over de evaluatie van beleid.

Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de Sliedrechtse burgers. Daarbij baseren wij ons op informatie van Sliedrechters, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

Het college van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de ASD en betrekt deze adviezen al dan niet bij het te voeren beleid.

Naast advisering kan de ASD ook signalen afgeven over knelpunten en daarnaast onderwerpen agenderen.

De ASD is van en voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in Sliedrecht zo goed als mogelijk mee kan doen.