De kernteams zijn zo goed mogelijk op de hoogte van wat er speelt op hun terrein. Daardoor kunnen zij met kennis van zaken en binnen de afgesproken tijd reageren op een adviesaanvraag van Burgemeester & wethouders.

Als een adviesaanvraag over een onderwerp gaat dat voor alle vier de kernteams van belang is, stellen leden uit de verschillende kernteams samen een advies op. Ook ongevraagde adviezen kunnen op deze manier tot stand komen.

De kernteams delen kennis en wisselen praktische informatie uit. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het onderhouden van netwerkcontacten en het organiseren van ontmoetingen met de burgers van Sliedrecht.