De Adviesraad Sociaal Domein is samengesteld uit een goede mix van leden met ervaringsdeskundigheid en beleidsmatige deskundigheid.
Algemeen
 • U woont of werkt in Sliedrecht en heeft een binding met de gemeente;
 • U wilt een maatschappelijke bijdrage leveren voor inwoners van Sliedrecht die op enige wijze met de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdhulp of passend onderwijs te maken hebben;
 • U beschikt bij voorkeur over een netwerk van inwoners die op enige wijze met bovenstaande beleidsterreinen te maken hebben;
 • U wilt/kunt zich hiervoor gemiddeld vier dagdelen per maand inzetten, waaronder gemiddeld zes vergaderingen per jaar.
Scheiden van functies
 • U bent niet in dienst van de gemeente Sliedrecht;
 • U werkt niet als gemeenteraadslid of burgerraadslid voor een politieke partij in Sliedrecht;
 • U werkt niet als beroepskracht bij een organisatie waar de gemeente Sliedrecht een inkoop- of subsidierelatie mee heeft.
Vaardigheden
 • U heeft (ervarings)kennis van de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdhulp of passend onderwijs of bent bereid om hierover kennis te verwerven.
 • U kunt doelgroepoverstijgend denken en u bent, samen met de andere leden, in staat beleid te vertalen naar de praktijk;
 • U bent in staat om signalen uit de samenleving te herkennen en, samen met de andere leden, te vertalen naar een beleidsadvies;
 • U heeft een goed inlevingsvermogen, kunt goed luisteren en doorvragen;
 • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Kennis en gebruik van digitale communicatiemiddelen, zoals e-mail en internet zijn noodzakelijk.
De Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht biedt u:
 • Zinvol en interessant vrijwilligerswerk;
 • Ruimte om uw stem en de signalen uit uw netwerk te laten horen;
 • Deskundigheidsbevordering;
 • Een onkostenvergoeding.