Via bijgaande privacyverklaring laten wij u weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.