De Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht richt haar aandacht op de ontwikkeling en uitvoering van gemeentebeleid in het sociale domein.

De adviesraad zet zich in om vooral de meest kwetsbare burgers van Sliedrecht, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij het geven van adviezen aan het gemeentebestuur.

Dit kan de adviesraad niet alleen. Zij staat open voor de inbreng van burgers en voor signalen uit de samenleving. Daarom zoeken wij ook actief contact met Sliedrechters die ervaring hebben met gemeentelijke voorzieningen. Met formele en informele organisaties, platforms, belangenbehartigers en met kerken. En met inwoners met een speciale deskundigheid, die ingeschakeld kunnen worden als het nodig is.

Zo bouwen wij als het ware aan een schil van deskundigen rond de adviesraad. Een actieve wisselwerking tussen de schil en de adviesraad ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies