Het kernteam Werk en Inkomen houdt zich bezig met het werkveld van de Participatiewet. Deze wet is bedoeld voor iedereen die (tijdelijk) niet in zijn eigen inkomen kan voorzien. De gemeente voert deze – landelijk vastgestelde – wet uit.

Wij adviseren over  de verschillende regelingen en voorzieningen die het college voorstelt voor de uitvoering van de Participatiewet. Daarbij kijken wij vooral naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de voorzieningen en de redelijkheid bij de uitvoering.

Wij kijken ook naar:
• realisatie van arbeidsplaatsen voor kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt
• (arbeidsmatige) dagbesteding
• invulling van de tegenprestatie
• de uitvoering van het armoedebeleid inclusief schuldhulpverlening.

Om goed te kunnen adviseren horen wij graag de ervaringen van organisaties, instellingen en burgers over deze onderwerpen