Jeugd heeft de toekomst, dat is een veel gehoorde kreet. Daarom krijgt het aandachtsgebied Jeugd, en daarbij ook Passend Onderwijs, onze volle aandacht.
Als Kernteam Jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht richten we ons vooral op o.a. de volgende facetten van jeugdhulp:
• preventie;
• vroege interventie;
• zorg voor zo licht mogelijke hulp;
• het versterken van sociale netwerken van kind en gezin.
Heel belangrijk hierbij is waar de kwetsbare jeugdigen zitten en hoe deze ondersteund en /of begeleid kunnen worden naar een gezonde toekomst. Daarnaast gaat het ook om het lokale (wijkgerichte) aanbod aan diensten en voorzieningen.